Nowe drogi w Polsce w 2022 roku które gotowe, a na które przetargi?

Przejezdnych było bowiem aż 447,6 km nowych dróg, w tym 56,5 km autostrad, 344,5 km dróg ekspresowych oraz 46,6 km dróg krajowych. GDDKiA pochwaliła się właśnie planami na nadchodzący rok. W 2022 roku zostanie oddanych do użytku ponad 345 km nowych dróg, zaś na kolejne 475 km zostaną ogłoszone przetargi.

Kolejne dwie umowy podpisane

Blisko 215 km wyniesie łączna długość odcinków dróg, na jakie w przyszłym roku zamierzamy ogłosić przetargi. Na przyszły rok przejdzie też pięć odcinków obwodnic o łącznej długości ok. 17 km, na które przetargi planowaliśmy ogłosić w 2023 r., lecz nie uzyskaliśmy finansowania. Przy zakończeniu trwających procedur środowiskowych i prac przygotowawczych będziemy mogli ogłosić przetargi na kolejne ponad 140 km dróg. Przypomnijmy, że obecnie w przetargu mamy 43 zadania o łącznej długości ponad 507 km. W 2021 roku udało się oddać do użytku jeszcze więcej dróg niż planowano.

Budowa na północy

Nawierzchnie zostaną dostosowane do ruchu ciężkich pojazdów o nacisku osi wynoszącym 11,5 ton. Wybór rodzaju nawierzchni, czy to asfaltowej czy cementowej, pozostanie w gestii wykonawców. Ogłoszono 17 przetargów o łącznej długości ponad 181 km. Jeszcze w tym roku zacznie się także przetarg na budowę obwodnicy Zatora (DK28) o długości 2,1 km, przy czym wykonawca będzie odpowiadać tylko za roboty  budowlane. Również pod kątem aktualnych kosztów usług i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu.

Lista postępowań otwartych

  1. GDDKiA podkreśliła także, iż możliwe są kolejne przetargi (sumarycznie 112 km), przy czym to już zalezy od przyjęcia Rządowego Programu Budowy Dróg do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.).
  2. GDDKiA informuje, że w tym roku zaplanowała jeszcze ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach PB100 o łącznej długości 28 km.
  3. Pierwsze prace przygotowawcze już się rozpoczęły.
  4. Podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, zawsze apelujemy o profesjonalną wycenę składanych ofert.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że podtrzyma założenia przetargowe, pomimo trwającej wojny w Ukrainie. Terminy składania ofert są ostateczne i nie będą dalej przesuwane. Poniżej pełna lista ciągów dróg, na które jesteśmy gotowi ogłaszać postępowania przetargowe w 2024 roku. W tym roku rozpoczęła Ogółem mówi 2 000 000 baryłek dziennie ropy dostaw off rynku się budowa obwodnicy Dzwoli, która realizowana jest razem z przebudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol. GDDKiA podkreśliła także, iż możliwe są kolejne przetargi (sumarycznie 112 km), przy czym to już zalezy od przyjęcia Rządowego Programu Budowy Dróg do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.).

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a później budowa

Ogłoszone zostanie również postępowanie przetargowe na budowę II jezdni S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (ok. 15 km). Zadanie, mimo że nie jest ujęte w PBDK, ma już zapewnione finansowanie. Oraz postępowania na zadanie, które nie jest ujęte w PBDK, czyli poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa (ok. 88 km). Będziemy mogli ogłosić również postępowanie przetargowe na budowę II jezdni S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (ok. 15 km).

Ogłosimy przetarg na budowę ponad 25 km przedłużenia autostrady A2, od Białej Podlaskiej do węzła Dobryń. Ten odcinek zapewni także dojazd do Terminala Samochodowego Koroszczyn, na którym odprawiane są pojazdy przekraczające granicę z Białorusią. Obecnie mamy w toku siedem przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonych jeszcze w 2022 r. Do końca tego roku planujemy jeszcze ogłoszenie 7 postępowań na dokumentację. 5 dotyczyć będzie przygotowania STEŚ-R, a 2 wykonania KP.

Nowe drogi w Polsce w 2022 roku – autostrady

Toruń Zachód – Toruń Południe (odwołania do KIO po wyborze i trzy wybory oferty najkorzystniejszej, od stycznia do listopada 2022, także po uchyleniu się jednego z wykonawców od zawarcia umowy). W tym roku podpisano także umowę na rozbudowę blisko 9 km drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn. Pierwsze Od demo trading do rzeczywistości prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Trwa też rozbudowa DK17 na odcinku Zamość – Łabunie, której zakończenie planowane jest w przyszłym roku oraz budowa mostu w Łęcznej w ciągu DK82. Oddano także do użytkowania nowe rdondo w Krasnymstawie w ciągu DK17. Nasze plany na 2023 rok to nie tylko nowe odcinki dróg.

Planujemy również przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych. Oddanych zostanie do ruchu także kilka obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo PayPal nadal jest konkurencyjny w przypadku zakupów kryptowalut kierowców i podróżnych, a także mieszkańców m.in. W Iłży (woj. mazowieckie), Nowym Mieście Lubawskim czy Smolajnach (obie woj. warmińsko-mazurskie). Oprócz tego doczekamy się rozbudowanej DK73 od Kielc do m.

Ponadto na bieżąco ogłaszamy też przetargi obejmujące działania na istniejącej sieci. Na etapie przygotowania jest obecnie 219 zadań dotyczących rozbudowy (lub przebudowy) blisko 1660 km dróg. Mijający rok to także okres projektowania i kompletowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z kolei w ramach realizowanego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej planujemy ogłosić postępowania przetargowe na ponad 170 zdań na roboty zarówno w formule Buduj, jak i Projektuj i buduj. Obecnie w toku mamy postępowania przetargowe na 21 odcinków, z czego 20 zadań o długości ok. 246 km w ramach PBDK, a jedno zadanie o długości ok. 3 km w ramach PB100.

Zakończenia prac spodziewamy się w III kwartale. Dzięki temu czas przejazdu autostradą A1 od granicy z Czechami do Gdańska skróci się do około 5 godzin. Mowa tu zwłaszcza o liczącym 24,2 km odcinku Piotrków Trybunalski-Kamieńsk. Kończąc wątek autostrad, w 2022 roku przybędzie także jedna jezdnia autostrady A18 w województwie lubuskim (również w okolicach września). Chodzi tu o 22-kilometrowy odcinek od od km 11+860 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do 33+760 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa).

Planowane otwarcie odcinka od węzła Warszawa Wschód (z A2) do węzła Lubelska (skrzyżowanie z DK92) to lipiec 2022 roku. Pozostając w temacie obwodnic, doczekamy się też fragmentu Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów (12,2 km, w maju). Po zakończeniu procedur środowiskowych i prac przygotowawczych będziemy mogli ogłosić przetarg na kolejne inwestycje. Wśród takich warunkowych odcinków mamy przedłużenie istniejącej S11 o kolejne kilometry. W północnej części kraju to fragment od końca obwodnicy Szczecinka do Piły oraz połączenie obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna. Przykładem są tu przetargi na budowę obwodnicy Zabierzowa (proces odwoławczy tj. kolejne odwołania do KIO i skargi do sądu trwający ponad 7 miesięcy) oraz na budowę S10 odc.

Chodzi o to, żeby wykonawcy dokonali odpowiedniej analizy i podejmowali przemyślane decyzje, mając na uwadze, że faza realizacji projektów i rzeczywistych kosztów przyjdzie faktycznie najwcześniej w 2024 r. Realizacja obwodnic pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców tych miejscowości oraz odciążenie miejskich ulic. Trasa S19 między istniejącym węzłem Białystok Północ (dawniej Sochonie przy DK8) a węzłem Dobrzyniewo (z planowanym węzłem) będzie rozciągać się na 9,47 kilometra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top